Pensioenen

Eerder deze week werd bekend dat er 12 (of mogelijk zelfs 14) pensioenfondsen zijn die gaan korten op de inkomens van gepensioneerden. Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel wordt een dergelijke maatregel uitgevoerd. Hieronder meer informatie over wie er nu getroffen wordt en wat u zelf kunt doen om te zorgen voor een aanvulling op uw pensioen.

Huidige status pensioenen

De pensioenfondsen hebben een flinke klap gekregen van de financiële crisis in 2008. Hun vermogen is afgenomen door tegenvallende beleggingsresultaten. Daarnaast zorgt de huidige lage rente voor problemen. Om te berekenen hoeveel er vandaag in de pensioenkas aanwezig moet zijn om bijvoorbeeld over tien jaar een pensioenuitkering van 1000 euro te kunnen doen, wordt de langetermijnrente gebruikt.  Het bedrag van 1000 euro wordt dan teruggerekend naar de waarde van vandaag. Daalt deze rente, zoals de afgelopen maanden weer het geval was, dan moet er meer geld in de kas worden aangehouden om aan die verplichting (van 1000 euro in de toekomst) te kunnen voldoen. In de wet is vastgelegd dat er 5% meer geld in de pensioenkas aanwezig moet zijn dan de uitkomst van bovenstaande rekensom.

Vorig jaar werd al duidelijk dat bij veel pensioenfondsen de dekkingsgraad (=percentage van benodigde vermogen dat in kas aanwezig is) tot onder dat wettelijke minimum van 105% was gedaald. De Nederlandse Bank (DNB) eiste van 340 van de 600 fondsen een herstelplan.

Bij achttien pensioenfondsen waren vorig jaar eigenlijk al kortingsmaatregelen nodig om hun financiële positie te verbeteren, maar zij kregen toen uitstel tot april 2012. Van deze 18 fondsen hebben 14 fondsen tot op heden echter niet genoeg herstel laten zien, en daarom neemt minister Donner nu maatregelen. Per 1 januari 2011 zullen deze fondsen moeten gaan korten op pensioenrechten. Dit wordt ook wel “afstempelen” genoemd.

Afstempelen

Korten op pensioenen is simpel. Alle deelnemers van het betreffende pensioenfonds leveren een gelijk percentage in van de opgebouwde pensioenrechten. De mensen die nog werken weten dus nu al dat ze bij hun pensionering minder geld gaan krijgen. Maar voor mensen die nu al gepensioneerd zijn is het nog vervelender. Zij zien hun maandelijkse uitkering dalen. Vanaf 1 januari 2011 gaat hun pensioen omlaag.

Door deze ingreep zal de dekkingsgraad van het pensioenfonds stijgen met het percentage waarmee wordt bezuinigd. Daarmee wordt voorkomen dat er wellicht voor toekomstige generaties helemaal geen pensioen meer beschikbaar is.

Nadelig voor een grote groep mensen

Hoewel het slechts om 14 van de 600 pensioenfondsen gaat, zijn er in totaal toch ongeveer 700.000 gedupeerden. Van ongeveer 150.000 gepensioneerden daalt de maandelijkse pensioenuitkering, variërend van minder dan 1% tot maar liefst een daling van 14%.

Bij de veertien fondsen zijn daarnaast ook nog 550.000 (ex-)werknemers aangesloten. Zij zullen worden getroffen in hun opgebouwde vermogen. Als de financiële positie van de fondsen ooit weer verbetert, kunnen de rechten voor alle deelnemers, ook gepensioneerden, later weer worden hersteld. Maar voor mensen die nog maar enkele jaren van de pensioenleeftijd verwijderd zitten, komt dat herstel waarschijnlijk te laat.

Namen van de betreffende pensioenfondsen zijn, op moment van schrijven, nog niet bekendgemaakt. Zeer waarschijnlijk gaat het echter om de pensioenfondsen van onder andere de apothekers en notarissen.

Wat betekent dit alles voor u?

Als u nu pensioen opbouwt via uw werkgever, houdt er dan rekening mee dat uw uiteindelijke pensioenuitkering weleens lager uit kan vallen dan dat u verwacht. Ook als u geen deelnemer bent van één van de 14 pensioenfondsen in nood. Zeer waarschijnlijk zullen andere pensioenfondsen namelijk ook maatregelen moeten nemen. De correctie voor inflatie zal bij veel fondsen in de aankomende jaren niet toegepast worden. In “echte” waarde zal uw pensioen er daardoor op achteruitgaan.

Wat kunt u doen?

Wilt u zelf een (extra) appeltje voor de dorst opzij zetten? Voor pensioenopbouw zijn er verschillende alternatieven naast het opbouwen van pensioen via uw werkgever. Hieronder een opsomming van enkele bekende varianten met een korte uitleg. Neem contact op met uw financieel adviseur voor een uitgebreide toelichting.

-       Lijfrenteverzekering:

U betaalt periodiek een premie of u stort eenmalig een bedrag (koopsom). Uw verzekeraar spaart of belegt dit geld voor u. Op pensioendatum ontvangt u het opgebouwde vermogen, waarmee u een zogenaamde lijfrente aan kunt kopen. Daarmee krijgt u vanaf uw pensioendatum een vaste aanvulling op uw pensioeninkomen.

In veel gevallen is de premie of koopsom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat u belasting moet betalen op het moment van uitbetaling tijdens uw pensioen.

Let u bij dit soort oplossingen vooral ook op de kosten die in rekening worden gebracht (denk aan de woekerpolissen).

-       Banksparen:

Dezelfde eigenschappen als de lijfrenteverzekering. Echter nu wordt het vermogen opgebouwd bij een bank en heeft u vaak geen zekerheid over de hoogte van het eindbedrag. Dat kan hoger of lager uitvallen. Ook dient er (indien gewenst) een afzonderlijke levensverzekering afgesloten te worden. Voordeel van banksparen is dat het vaak goedkoper is dan de verzekeringsvariant.

-       Zelf geld opzij leggen via een spaar- of een beleggingsrekening:

U kunt in dit geval geen gebruik maken van de fiscale aftrekmogelijkheden. Het grote voordeel is dat u volledig vrij bent om te beschikken over het opgebouwde geld, ook voor de pensioendatum.

Er zijn bij bovenstaande opties telkens twee keuzes: sparen of beleggen. Een beleggingsproduct kan een veel (!) hoger rendement geven dan een spaarproduct, maar het rendement kan ook wel eens tegenvallen. Maak zelf de afweging tussen zekerheid en rendement. Met het oog op de huidige extreem lage rente is het echter de vraag of het slim is om nu grote bedragen langdurig tegen een vaste rente weg te zetten. Wellicht is (tijdelijk) beleggen dan te overwegen.

Wilt u meer informatie over wat u straks kunt verwachten bij pensionering? Of over bovengenoemde mogelijkheden om zelf een pensioen op te bouwen? Mail dan even naar vanDal@invest.nl.

TIP: vraag een gratis exemplaar van het e-boek “Pensioenen in crisistijd. Wat kunt u doen?” aan via de website www.pensioenbeheerder.nl


Let op: aan beleggen zijn risico’s verbonden. Raadpleeg uw financieel adviseur alvorens ingrijpende beleggingsbeslissingen te nemen.


Momenteel geen aanverwante artikelen.

1 reactie

Geef een reactie