Contact

Correspondentie adres:

Beleggingsklok.nl
Ooisestraat 4
4054 MN ECHTELD

Neemt u bij vragen of opmerkingen gerust contact op.
E-mailadres: info@beleggingsklok.nl

Disclaimer:
Alle informatie op deze website is samengesteld door drs. H.H.J.M. van Dal werkzaam bij Total Investment Services BV. Dit is zijn persoonlijke website en de hier opgenomen opinies en meningen zijn uitdrukkelijk geschreven op persoonlijke titel en kunnen afwijken van de opinie en visie van Total Investment Services als geheel. Deze website en haar inhoud zijn niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere bezoeker en lezer van deze website moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het waardepapier dat aan bod komt voor hem of haar een passende investering is en of de opinies en aanbevelingen overeenstemmen met zijn of haar risicoprofiel en beleggingshorizon. De hier opgenomen informatie is niet bedoeld als vervanging van enig persoonlijk advies.

.