Graantje meepikken?

graan foto CC
Extreme weersomstandigheden in Rusland en andere delen van de wereld, zorgen ervoor dat de wereldwijde graanoogst dit jaar tegenvalt. Afgelopen maanden is de prijs van graan dan ook fors gestegen. Ook voor de aankomende jaren zijn er redenen om hogere graanprijzen te verwachten. Als belegger kunt u daar een graantje van meepikken. Door het toevoegen van beleggingen in agrarische producten zoals graan verbetert u uw beleggingsportefeuille.

Extreme weersomstandigheden zorgen voor slechte oogst
Rusland heeft dit jaar te kampen met de grootste droogte in 130 jaar. Dat zorgt voor bosbranden maar ook voor slechte graanoogsten. Daarop heeft Rusland, één v/d grootste graanexporteurs ter wereld, besloten om tot december de graanexport te verbieden. Ook in Oekraïne en Duitsland, ook twee grote graanproducenten, viel de oogst tegen. Door het uitzonderlijke warme weer in Australië en de V.S. wordt verwacht dat daar ook een veel kleinere oogst opgehaald zal kunnen worden. Volgens de wet van vraag en aanbod zorgt dit voor hogere graanprijzen. Afgelopen twee maanden was er inderdaad een zeer forse stijging van de internationale graanprijs te zien. Sinds juni is de tarweprijs met meer dan 80% gestegen.

Lange termijn vooruitzichten
De komende decennia zal de vraag naar landbouwgewassen fors toenemen. Drie trends spelen hierbij een belangrijke rol. Allereerst het eenvoudige feit dat de wereldbevolking met circa 75 miljoen personen per jaar groeit. Geschat wordt dat het huidige aantal inwoners wereldwijd van 6,8 miljard gestegen zal zijn tot ruim 9 miljard in 2050.

Ten tweede geldt dat wanneer een bevolking welvarender wordt zij meer vlees gaat consumeren. Eerst vooral kip, later ook meer rundvlees. Voor 1 kilo rundvlees is maar liefst 10 kilo graan en 15 kilo hooi nodig en zijn bovendien duizenden liters water vereist. Dit voedselpatroon leidt daarmee tot een forse toename in benodigde landbouwgrond.

Als derde punt geldt dat ook steeds meer landbouwgrond aangewend wordt voor de gesubsidieerde productie van bio-ethanol. Zo heeft de Europese Unie zich ten doel gesteld dat in 2020 minimaal 10% van het energieverbruik van de Europese transportsector uit biobrandstoffen afkomstig moet zijn. Argentinië en Brazilië kennen soortgelijke doelstellingen. En landbouwgrond dat wordt aangewend voor de productie van biobrandstoffen kan uiteraard niet gelijktijdig de voedselproductie dienen.

Deze drie ontwikkelingen tezamen maken het reëel een flinke stijging te verwachten van de vraag naar landbouwgewassen. Of dit eveneens zal leiden tot hogere prijzen hangt af van de ontwikkelingen aan de aanbodzijde. Meer landbouwgrond en toenemende opbrengsten per hectare (betere kunstmest) kunnen immers ook het aanbod vergroten. Maar kan een stijgend aanbod de stijgende vraag niet bijbenen dan liggen hogere prijzen vanzelfsprekend in lijn der verwachting.

Beleggingsmogelijkheden
Bovenstaand verhaal geeft aan dat beleggingen in landbouwgewassen en aanverwante bedrijven, zoals landbouwmachine- of kunstmestfabrikanten, interessant zouden kunnen zijn. Een bijkomend voordeel van dit soort beleggingen is dat zij in mindere mate afhankelijk zijn van de stand van de economie. Prijzen van landbouwgewassen, ook wel “soft commodities” genoemd, bewegen om andere redenen en vaak op andere momenten dan de koersen van aandelen. Daarmee zijn dus spreidingsvoordelen te behalen. Door zowel aandelenbeleggingen als beleggingen in agrarische producten / sectoren op te nemen in uw beleggingsportefeuille, zal met gelijkblijvend risico een hoger totaalrendement behaald kunnen worden. Hetzelfde geldt overigens voor beleggen in “harde” grondstoffen, zoals olie, koper en goud. Maar daarover een volgende keer meer.

Wilt u meer informatie over beleggen in landbouwgewassen? Of over het verbeteren van het risico/rendementsprofiel van uw beleggingsportefeuille? Mail dan even naar vanDal@invest.nl. Wellicht is uw vraag ook interessant voor anderen.

Let op: aan beleggen zijn risico’s verbonden. Raadpleeg uw financieel adviseur alvorens ingrijpende beleggingsbeslissingen te nemen.

Momenteel geen aanverwante artikelen.

Trackbacks / Pingbacks

  1. Sinterklaas maakt de balans op | Beleggingsklok.nl

Geef een reactie