Beleggersprofielen: waarom en wat heb je eraan?

Profiel

Ligt u wakker als de waarde van uw portefeuille daalt? Wilt u uw vermogen gebruiken om eerder te stoppen met werken? Met welk deel wilt u beleggen? Dit soort vragen krijg je onder je neus geschoven als je wil dat uw bank je helpt te beleggen. Waarom doet de bank dat en wat schiet je ermee op?

Risico’s
Sommige mensen beleggen omdat een spaarrekening te weinig oplevert. Immers: het vermogen dat boven de € 20.661,- komt, wordt belast met 1,2% vermogensrendementsheffing. Als een depositiospaarrekening 3% oplevert, houd je netto maar 1,8% over. En dan rekenen we de inflatie (momenteel 1,5%) nog maar even niet mee. Zo gerekend ben je dus een dief van je eigen portemonnee als je niet belegt. Maar beleggen betekent ook veel meer risico’s. Het nemen van die risico’s is eigenlijk alleen verantwoord als je je geld een langere tijd kunt wegzetten. Zo is het beleggingsrisico bij aandelen het eerste jaar heel groot. Het risico krimpt naarmate je het geld langer kunt wegzetten.

Vragenlijsten
Na de gebeurtenissen van afgelopen jaren, weet iedereen dat er risico’s aan beleggen zijn verbonden. Toch moet diegene die een beleggingsadviseur raadpleegt of wil beleggen via een verzekering een soort examen afleggen. Door het invullen van enkele vragen over uw persoonlijke situatie en uw houding ten opzichte van risico wordt een zogenoemd risicoprofiel opgesteld. Een dergelijk profiel is ruwweg in te delen in defensief, neutraal of offensief. Dat biedt aanknopingspunten om op een portefeuille samen te stellen die op uw wensen en situatie is afgestemd.

Risico’s in kaart gebracht
Tijdens het opstellen van een beleggersprofiel wijst de adviseur de klant op de verschillende risico’s. Bovendien verkrijgt de adviseur via de vragenlijst een groot deel van de relevante gegevens. De beleggingsadviseur moet namelijk het “ken-uw-klant”-principe naleven. Als later blijkt dat het rendement tegenvalt, kan de bank laten zien dat de klant zelf voor het risico gekozen heeft.
Bij advies en vermogensbeheer is de bank wettelijk verplicht om vooraf een cliëntprofiel en risicoprofiel vast te stellen. Het opstellen van een dergelijk profiel is eenmalig, maar een goede adviseur zal de vinger aan de pols houden en opnieuw vragen om een profiel in te vullen als iemands omstandigheden zijn gewijzigd.

Profiel biedt u bescherming
De klant heeft er ook baat bij dat een en ander op papier wordt gezet. Als een bank of vermogensbeheerder anders belegt dan in uw profiel staat en je hebt hiervoor geen toestemming gegeven, dan houdt hij zich niet aan de afspraken. Lijdt je daardoor schade, dan kun je je op die afspraken beroepen. De geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) beoordeelt of uw klacht gegrond is. Als dat daadwerkelijk zo is, dan zal de bank of de vermogensbeheerder een deel van de schade moeten vergoeden. Ook als je achteraf het idee hebt dat je verkeerd bent geadviseerd met betrekking tot beleggen, dan kun je een klacht indienen. Een klacht indienen kan via de rechter of het KiFiD. De klachtenprocedure is te vinden op www.kifid.nl. Overigens moet u een klacht altijd eerst indienen bij de financiële dienstverlener zelf. Pas als men er samen niet uitkomt, kan men het KiFiD inschakelen.

Zelf medeverantwoordelijk voor een goed beleggersprofiel
Veel banken hebben in hun voorwaarden staan dat de klant er zelf voor moet zorgen dat de bank over de juiste gegevens van die persoon beschikt. Houd daarom contact met uw adviseur en geef ingrijpende wijzigingen door. Op die manier blijft uw profiel actueel. Blijkt achteraf dat de portefeuille niet in voldoende mate is aangepast aan de doorgegeven wijzigingen, dan heeft u uw taak tenminste goed uitgevoerd.

Zelf beleggen = zelf verantwoordelijk
Wie helemaal zelf belegt in aandelen of beleggingsfondsen hoeft geen vragenlijst in te vullen. Als je alles zelf doet, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Toch kan het ook in zo’n situatie nuttig zijn om (zelf of samen met een ervaren adviseur) een beleggingsprofiel in te vullen. Op die manier kan gecontroleerd worden of de beleggingsportefeuille nog aansluit bij jouw huidige risicobeleving.

Wilt u meer informatie over het opstellen van een beleggersprofiel? Of wilt u uw beleggingsportefeuille eens vergelijken met uw persoonlijke beleggingsprofiel? Mail dan even naar vanDal@invest.nl. Wellicht is uw vraag ook interessant voor anderen.

Momenteel geen aanverwante artikelen.

Geef een reactie